Moby Dick


Afbeelding invoegen
    
Herman Melville     Moby Dick   Hoofdstuk 98  Het stouwen en klaren
  
Er is al verhaald hoe de grote leviathan van ver wordt bespeurd vanuit de masttop; hoe hij over de waterige vlakten wordt nagejaagd en afgeslacht in de valleien der zee; hoe hij dan langszij getuid wordt en onthoofd en hoe (naar de stelregel die de scherprechter van weleer recht gaf op het gewaad waarin de onthoofde werd gedood) zijn gewatteerde overjas het eigendom wordt van zijn beul; hoe hij te zijner tijd tot de potten wordt veroordeeld en hoe, als Sadrach, Mesach en Abednego, zijn walschot, olie en gebeente ongedeerd weer uit het vuur komen; - maar nu rest me nog het laatste hoofdstuk van dit deel der beschrijving te besluiten door te verhalen - zingend, zo ik mag - van het romantische werk zijn olie uit te gieten in de vaten en die in het ruim te bergen, waar leviathan eens te meer terugkeert tot zijn natuurlijke diepten, voortglijdend onder de zeespiegel als voorheen; maar, helaas! om nimmer meer boven te komen en te spuiten.
 
 
Fotoalbum